• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/23 ساعت 15:03

    حالا به نظر من که اصلا از یک سنی باید کارنامه رو بدن دست خود بچه. نمی‌فهمم چرا یک نوجوان چهارده ساله نباید خودش کارنامه‌ش رو بگیره و مسئولیت عملکردش رو بپذیره.