• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/23 ساعت 18:40

    بر اساس آخرین آمار مربوط به خرداد ۱۴۰۰، اکنون تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور ۹۲ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۷۲ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در کشور را از مرز ۱۱۰ درصد گذرانده است.
    #اینترنت