• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/06/23 ساعت 08:49

    سفر همزمان نخست وزیر عراق و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران حاوی پیام مهمی است:

    دولت سیزدهم قرار نیست همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات قرار دهد؛ ما هم با غرب تعامل خواهیم داشت و هم حواسمان به همسایگانمان هست

    کاری که دولت روحانی یا بلد نبود یا نخواست انجام دهد