• قضیه گرمی و سردی مزاج را که در #طب_سنتی هست، حتما شنیده‌اید. یکی از همین‌ها که به این سبک و سیاق درمان! معتقد است، میگفت، شیمی درمانی «گرم» است و مثلا بیمار نباید خشکی دهانش را با خوردن میوه‌های آبدار «گرم» مثل طالبی، برطرف کند چون دهانش «آفک» (آفت) می‌زند!