• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

  1400/06/23 ساعت 00:02

  بازی با آلات قمار بدون شرط بندی
  پرسش
  بازیهایی که معمولا با بردوباخت و شرط بندی است اگر بدون شرط بندی صورت گیرد، چه حکمی دارد؟

  پاسخ
  بازی با آلات ویژه #قمار حتی بدون بردوباخت و شرط‌بندی، بنابر احتیاط جایز نیست.