• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/23 ساعت 11:30

    امیر سرتیپ آشتیانی؛ وزیر دفاع در حاشیه آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی «فخرا» تصریح کرد: تا پایان سال ۲۰ میلیون دوز واکسن فخرا را تحویل وزارت بهداشت و درمان خواهیم داد.