• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/22 ساعت 19:03

    تعداد #مدارس و تراکم جمعیتی کلاس‌های درس در کشور
    در هفته‌های گذشته، روند #واکسیناسیون شتاب زیادی گرفته است و این احتمال وجود دارد که مدارس در اول سال تحصیلی بازگشایی شوند.
    در اینفوگرافیک امروز نگاهی انداخته‌ایم به میزان تراکم جمعیتی مدارس و کلاس‌های درس در کشور.