• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

  1400/06/22 ساعت 16:32

  تا اینجا ۳۳ نفر ۵۱ زن متخصص و شاخص ایرانی را معرفی کرده‌اند که این افراد در صدر فهرست قرار دارند:
  ژاله آموزگار
  ایران درودی
  زهره زرشناس و مینور محرز
  بسیاری از زنانی که معرفی شده بودند، اسمشان به گوش من نخورده بود، اما جست‌وجویی ساده نشان می‌داد که کارنامه‌ی پر برگ و باری دارند.