• مالیات از خودروهای لوکس منتفی شد؟ فربد زاوه، کارشناس بازار خودروگفته
    نحوه مالیات‌ستانی ابهام داره. هنوز آیین نامه‌ای درباره اخذ مالیات از خودروهای تصادفی تدوین نشده. اما دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان‌گفته: دولت درآمدی از فروش نفت نداره و دریافت مالیات قابل اجراست