• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:53

    اما خیلی زود خواننده را به حفره‌ای می‌برد که در آن مصیبت بزرگ بر کودکی بازمانده از خانواده‌ای و یا حتی تمام روستایی آوار شده است.
    تماشای جنگ از نگاه کودکی که جلوی چشمانش خانواده‌اش را کشته‌اند، و همزمان گزارش از جست‌وجویی جنایی در تهران سال‌ها بعد، داستانی نفس‌گیر ساخته است