• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/22 ساعت 11:43

    خبرگزاری تسنیم مطلب و کلیپی پر از دروغ و تحریف علیه دکترظفرقندی نشرداده است تا دفاع جانانه او از اولویت حفظ جان مردم در هر سیاستی و ضرورت واکسیناسیون فوری را تخطئه کند. اگر این ۵۰میلیون واکسنی که حالا واردشده شش ماه پیش وارد شده بود بسیاری از کشته شدگان کرونا اکنون نفس می‌کشیدند.