• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/22 ساعت 22:42

    مقایسه اقتصادهای #خلیج_فارس در سه ماهه اول ۲۰۲۰

    در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ ایران سقوط چشمگیری در اقتصادش را تجربه کرده، که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. اقتصاد نفت محور ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفری‌اش در حد کشور ۳ میلیون نفری قطر کوچک شده است!