• امروز منم هم #واکسن زدم. ساختمان جدید #سازمان_بورس به یک مرکز واکسیناسیون تبدیل شده که با انضباط و سرعت بالایی از نهاد‌های مالی میزبانی می‌کنه. از بچه‌های سازمان بورس و به ویژه @AliyariPRM متشکرم.