• هرچی فکر میکنم که چرا باید سازمان صدا و سیما که محتوای تولیدیش با بودجه عمومیه،از یه پلتفرم ایرانی بابت بازنشر این محتواها توسط کاربران اون پلتفرم شکایت کنه به نتیجه نمی‌رسم
    عزیز جان!
    تو وظیفه‌ی اصلی ات کاسبی نیست‌ها!
    وظیفه‌ات رو در صدر اصل ۱۷۵ قانون اساسی قبلا تعیین کردن.
    وا بده