• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/22 ساعت 11:17

    با ملت رنجدیده #افغانستان که گرفتار تحجر و آپارتاید طالبانى شده‌ و امیدهایشان به یغما رفته است، همدردیم. جامعه جهانی و ازجمله ایران باید بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق مدنی شهروندان افغان را محترم شمرده و زیر پا نگذارند.
    چاره افغانستان در برپایی صندوق رأی است و نه در جنگ و غلبه.