• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/22 ساعت 22:46

    که در مقیاس زمانی انسانی به‌طور طبیعی دوباره جایگزین می‌شوند، مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، انرژی جزر و مدی، انرژی موج، فراساحل و … ۱/۳

    #renewable