• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/22 ساعت 15:07

    تسلیت به بازماندگان؛ هر وقت می‌خواستیم برویم سمت جنوب دم رستوران شیرانا وایمیستادیم و کلی از غذاهاشون سفارش میدادیم. چندباری اقای کشاورز را دیدم. مردی آرام و مرد؛ خدایش رحمت کند. خیلی ناراحت شدم.