• شناخت ماهیت و زشتی #ظلم، بدون چشیدن «طعم ظلم» امکان‌پذیر نیست.

    حتی با مشاهده ظلمی که بر دیگران می‌رود، نمیتوان تلخی آن را فهمید؛ چنانکه شیون‌هایی که بشر در برابر ناگواری‌ها بروز میدهد، مانع از آن است که شخص ناظر بفهمد که #انسان_مظلوم در چه تلخی‌ای غوطه‌ور شده است.

    #علامه_جعفری