• سخنگوی شرکت #شیائومی به گلوبال تایمز گفته: قفل کردن تلفن‌های هوشمند هیچ بازار خاصی رو هدف قرار نمی‌دهد.
    و این یک حکومت منطقه‌ای است که هدف آن جلوگیری از قاچاق از طریق بازار خاکستری است و از امنیت داده‌های کاربران هم محافظت می‌شه.