• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/22 ساعت 08:23

  خلاصه رنج خانوار ایرانی در دهه ۹۰:
  ۱. سفره خانوار ۲۲٪ کوچک شد.
  ۲. مصرف گوشت خانوار نصف شد.
  ۳. یک سوم مصرف لبنیات و برنج حذف شد.
  ۴. کاهش مصرف در تمام دهک‌ها اتفاق افتاد.
  ۵. مصرف ماهانه گوشت خانوار دهک اول به ۳۰۰ گرم رسید.
  (منبع آمارها:وزارت کار- دنیای اقتصاد)
  #فقر