• رسول جعفریان   jafarian1964@

    1400/06/22 ساعت 22:36

    بخش عمده «مشابهت یاب‌ها» متکی به منابع محدود هستند و عملا به دلیل نبود مرکزی با دارا بودن همه پایان نامه‌ها و مقالات کشور، راه جلوگیری از سرقت علمی با دقت بالا مسدود است.
    اگر برای این کار فکری نشود، سرقت ادامه خواهد داشت.
    اینها کارهای آسانی است که اراده کافی پشت سر آنها نیست.