• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:55

    تا امکان پیگیری زندگی شخصیت‌ها را در گستره‌ی بزرگ‌تری از زمان ببینیم.
    حفره در ظاهر رمانی جنایی است با فراز و نشیب‌ها و ریزه‌کاری‌هایی آشنا و شخصیت‌هایی محکم و جا افتاده با زخم‌هایی در جان که آنان را جانی می‌کند و نمونه هایش در سریال‌های قرص و محکم آمریکایی پیدا می‌شود