• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/22 ساعت 15:08

    امروز دومین روز متوالیست که تعداد بستری شدگان جدید کرونا روند افزایشی دارد. با این وضعیت باید شک کرد به گفته رییسی معاون وزیر بهداشت مبنی بر گذر از قله پیک پنجم!