• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/06/22 ساعت 12:34

    ۴ یا ۵ سال قبل بود که تو جلسه‌ای در مورد رفع مشکلات فینتکها بعنوان یکی از نماینده‌های بخش خصوصی بودم و نماینده‌های بخشهای دولتی و حاکمیتی هم حضور داشتن. بعد از چند جلسه بحث کردن فهمیدم که عزیزان نمیدونن #فینتک چیه حتی اونهایی که از بخشهای دولتی مدعی #رگولاتوری #فینتک بودن!
    ۲/۳