• و دوستان خودم را برای حفظ این زنجیره ، به این همراهی دعوت می‌کنم/۲ @hamidehabibi @catsep @Behnaz_Aria @nafise@ArashBarahmand@Arezoovaslehchi @shahrizfar@NegarArab
    #حاکا