• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 16:35

    نوش‌آفرین انصاری، منصوره اتحادیه، نوشین احمدی، سایه اقتصادی‌نیا، رخشان بنی‌اعتماد، لیلا پابلی یزدی، سارا شریعتی، الهه کولایی، لیلی گلستان، فرزانه طاهری و صدیقه وسمقی از زنانی بودند که بیش از بک نفر معرفی‌شان کرده بود.