• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:52

    در آثاری که جنگ -و به‌ویژه جنگی مانند جنگ ما - نقش دارد، آثار و تجلیات جمعی جنگ خود را بر شخصیت‌ها تحمیل می‌کند. زندگی جمعی چنان سنگین است که فرد زیر بار آن له می‌شود، بدون اینکه این له شدن گزارش شود.
    حفره با مصیبت جمعی - حمله عراق به یک روستا در کنار هور- شروع می‌شود، اما