• با ابلاغ «لغو اجرای #سند_۲۰۳۰» از سوی #رییسی ، مشخص شد که #روحانی با آن مخالف بوده و در سکوت آن را ۶ سال ابلاغ نکرده بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو این سند را در خرداد ۱۳۹۶ تصویب کرده بود. شاید دیگر اقدامات روحانی در سکوت در آینده مشخص شود.