• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1400/06/22 ساعت 22:27

    حسینی در نیمه اول کم کار بود و الهلالی‌ها به استثنا یک موقعیت که با بدشانسی به دست آمد، موقعیتی نداشتند