• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1400/06/22 ساعت 00:15

    سخنگوی #طالبان: شاید کسی خودش را جای طالبان جا زده و ما را بدنام کرده!!

    -رهبران جدید #افغانستان بعد از ۲۰ سال جنگ خواستار ایجاد یک «کشور مرفه» برای مردمش هستند.
    -خشونت سیاست ما نیست و زنان از حقوق اساسی برخوردارند
    -آنها می‌توانند به بازار وخرید بروند/ایسنا