• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1400/06/22 ساعت 12:34

  وقتی در موضوع تخصصی تو #جلسه صحبت میکنید مطمئن بشید که کسانی که تو جلسه هستن با شما تا حدودی هم ادبیات هستند
  اغلب ما دانشی داریم و برامون تبدیل به بدیهیات میشه فکر میکنیم طرف مقابل هم موضوع رو میدونه و حرفهای ما رو میفهمه، در حالیکه لزوما اینطور نیست!
  #رشتو
  #تجربه
  #نظرشخصی
  ۱/۳