• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:51

    حفره‌ها مفرند، اما نه به رهایی که به حفره‌هایی، در ماه‌ها و سال‌ها و جاهایی دیگر.
    محمد رضایی راد در حفره ، روایتی کمیاب از جنگ دارد، از جنگ به مثابه‌ی فاجعه‌ای که روزی در جایی شروع می‌شود، اما تاثیرات آن در زمان‌ها و جغرافیاهای دیگر جریان می‌یابد و هرگز پایان نمی‌یابد.