• محمد حسن ترابی   Mohamadhassant1@

    1400/06/22 ساعت 15:19

    حمایت از تولید #لوازم_خانگی داخلی و منع واردات آنها، سیاست اصلی و پایدار #وزارت_صمت است.
    تولیدکنندگان داخلی نیز ضمن رفع نیاز مشتریان، کسب سهم از بازار خارج و رقابت با شرکت‌های صاحب دانش و تکنولوژی دنیا را بصورت جدی دنبال نمایند.