• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/22 ساعت 22:33

  سالانه یک میلیون مسکن می‌سازیم.
  ۳ میلیون خودرو تولید می‌کنیم.
  صادرات غیرنفتی را ۲ برابر می‌کنیم.
  در لوازم خانگی خودکفا می‌شویم.
  در گوشت خودکفا می‌شویم.
  وام بدون وثیقه می‌دهیم.
  زمین رایگان می‌دهیم.
  این همه وعده عجیب فقط یک پیام دارد؛ #دولت_رئیسی نمی‌داند اینجا #اقتصاد_ایران است.