• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/22 ساعت 16:14

    بزرگترین پشتوانه دولت برای حل مشکلات، «سرمایه اجتماعی» و همراهی مردم است اما انتصاباتی از جمله انتصاب یک مسئول نجومی بگیر برای استان سیستان وبلوچستان قاتل سرمایه اجتماعی است.

    امیدوارم مسئولین به جای بی تفاوتی به این مساله، با عزل #مدرس_خیابانی سرمایه اجتماعی دولت را حفظ کنند.