• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:56

    اما آن‌چه حفره را از رمانی جنایی- روانشناسانه با شخصیت‌های محکم و ماجراهای نفس‌گیر فراتر می‌برد، در هم آمیختن تاریخ و جغرافیاست، در هم آمیختن روان پریشان فرد و جمع، به هم رسیدن حفره‌های تنگ کنار هور و حفره‌های دریای نمک چسبیده به تهران.