• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/06/22 ساعت 21:10

    بعضی گمان دارند دردستگاه خدا هم میشود زرنگی کرد و اگر نمازی بخوانند و محاسن بگذارند و انگشتر عقیق دست کنند، دیگر اهل بهشت‌اند و هرکاری کنند، مهم نیست! متأسفانه بعضی از متدینین اعمال نیک خود را با گناه از بین میبرند! تا از هیئت به منزل می‌آید بدخلقی میکند؛ تهمت میزند و غیبت میکند!