• فریدون وردی‌نژادسفیر اسبق #ایران در #چین:
    چینی‌ها می‌گویند حتی با رفع #تحریم‌ها برای اینکه روابط خود را با ایران توسعه دهیم، ایران باید به #FATF ملحق شده باشد.
    اصلاح نظام‌بانکی و اعتباری، مقابله جدی با #پولشویی، انتخاب یک مدل توسعه و وفاداری به آن از خواسته‌های آنهاست.