• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1400/06/21 ساعت 23:37

    #طالبان: در نبود استاد زن، استادان مرد از «پشت پرده» به دختران آموزش خواهند داد
    تلاش می‌شود، برای دانشجویان دختر، استادان دختر درس بدهند؛ اما اگر این امکان نبود، استادان مرد می‌توانند به دانشجویان دختری که حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند از «پشت پرده» درس بدهند.