• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/21 ساعت 09:32

    واقعیت اقتصاد ایران و آینده #تورم همین چند عدد است. اعداد میگویند وعده‌های ارزانی سرابی بیش نیستند. با روند فعلی #چاپ_پول ،سرعت مهمترین نشانگر تورم یعنی پایه پولی تا پایان امسال برای اولین بار از مرز ۵۰٪ هم عبور خواهد کرد.