• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/06/21 ساعت 03:05

    امروز از معاونت اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی خداحافظی کردم. از همکاران مرکز که همدلانه یاری ام کردند سپاسگزارم و بر روح روحانی مجاهد، مرحوم حسینیان درود می‌فرستم که اگر نام و عنوانی هست، مدیون اویم.