• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/21 ساعت 02:20

    خیلی جالب و البته خنده داره. طالبان دوره افتاده و در واکنش به خبرهای رسانه‌های گوناگون، انجام کارهایی رو داره تکذیب می‌کنه که تا همین یک سال پیش انجام می‌داده.