• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1400/06/21 ساعت 09:37

    #بایدن: درباره #افغانستان اشتباه کردیم.
    رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم سالگرد ۱۱ سپتامبر با اعتراف زود هنگام گفت :فکر می‌کردیم می‌توانیم افغانستان را متحد کنیم، اما اشتباه کردیم.البته آمریکا نمی‌تواند به هر کشوری که القاعده در آن حضور دارد، حمله کند.