• توصیه‌های مرکز پژوهش‌های #مجلس درباره قرارداد ۲۵ ساله با #روسیه نشان می‌دهد که نسبت به مخالفت افکار عمومی #ایران با آن نگران هستند:
    ۱. افکار عمومی برای چنین قرار دادی مدیریت شود.
    ۲. زمان انعقاد قرارداد با روند تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی درباره خزر همزمان نباشد.