• علیه هیئت‌ها پشت سر هم استوری می‌گذاشت و از رعایت نکردن استوری‌ها می‌گفت، ۱۰ روز پیش خانوادگی رفتند مهمونی، همه خانواده کرونا گرفتند و در بیمارستان بستری هستند. ظاهرا همه آنهایی که در آن مهمانی چند ده نفره بودند مبتلا شده‌اند و حال چند نفرشان هم وخیم است
    #استانداردهای_دوگانه