• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/21 ساعت 20:27

    امروز یکی از بهترین روزهای زندگی‌م بعد از شروع کرونا بود، چون اومدن و با یک دستگاهی با کف فراوان مبل‌هامون رو شستن. بحران ترکیدن تن ماهی رو شست و برد.