• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/21 ساعت 22:39

    در بوستان گفت وگو تا کمی بعد از ساعت ۲۱ هم داشتند واکسن می‌زدند اما متوجه شدم مشکلی که باعث ازدحام و شلوغی شده بود بدلیل میزان واکسن تخصیصی از سوی وزارت بهداشته. از فردا هم فقط آنهایی که ثبت نام و پیامک نوبت دهی را دریافت کرده باشند در برنامه واکسیناسیون بوستان گفت وگو قرار دارند