• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/06/21 ساعت 21:20

    زیارت‌نامه اربعین، نوعی عهدنامه است.
    اصل زیارت، حضور در محضر امام و تجدید عهد با امام است، چه از دور، چه از نزدیک.
    مفاد زیارت‌نامه، مفاد عهدنامه است.