• از هفته‌ی گذشته، به چندین مرجع صدور مجوز که با بستن سامانه‌های صدور مجوز خود، اجازه‌ی ثبت درخواست #مجوز متقاضیان رو سلب کردن نامه‌ی #اخطار زده شده.
    ان‌شاءالله که در مدت زمان اعلام شده، این #تخلف آشکار از نص قانون رو رفع میکنن.
    نامه‌ی بعدی به نهادهای نظارتیه.
    بعدا ناراحت نشید!