• روایتی از تحول در واردات واکسن در دولت جدید تا بهانه‌جویی‌های دولت قبل

    «بهانه‌جویی» تمام شد؛
    گفتیم می‌شود، اما شما نمی‌توانید!